Kadın Kollarından ‘Kadın ve Emek’ Çalıştayı

0
674
Print Friendly, PDF & Email

CHP İl Kadın Kolları öncülüğünde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle 2019 ‘Kadın ve Emek’ Çalıştayı düzenlendi. CHP İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 2019 ‘Kadın ve Emek’ çalıştaylarını gerçekleştirdiler.

Çalıştaya CHP İlçe Kadın Kolları Başkan ve yöneticileri, Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar ve yönetim kurulu üyeleri, ANŞOYAD Derneği Başkanı Şükrü Erciyesoğlu ve çok sayıda kadın katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu.

Çalıştayda 10 maddelik sonuç bildirgesi okundu. Bildirgelerden önce kadınlar iş yerlerinde yaşadığı zorunlukları anlattı.

Çalıştayda emekçi kadınlar sorunlarını anlatırken, çalıştaya katılan kurumlardan temsilciler görüşlerini dile getirdiler.

Sonuç Bildirgesi

Konuşmalardan sonra çalıştayın sonuç bildirgesini, CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Evrim Aktaşlı okudu. Emekçi kadınların taleplerine karşılık yapıldığının altını çizen Aktaşlı, “Kadın istihdamını arttırmak için önerilen;

esnek, geçici çalışma biçimlerine karşıt tam zamanlı istihdam olanakları yaratılmalıdır. Kadınların işe alım ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmelidir. Her sektörde olan, kadın ve erkek arasında yaşanan ücret eşitsizliklerine karşı caydırıcı yasalar konulmalıdır.

Ücretli ebeveyn izni, kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlar için hak olarak tanımlanmalıdır. İş yerlerinde kadınlara yönelik şiddet ve tacizde kadının beyanı esas alınmalı ve caydırıcı denetim ceza mekanizmaları işletilmelidir.

Sendikalar, kadınların yoğun olduğu iş kollarına ve istihdam biçimlerine yönelik örgütlenme modelleri gerçekleştirmelidir. Kadın işçilerin sorunlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, toplu sözleşmeler yapılmalıdır.

Her koşulda kadına yüklenen, kadınlara özgü görülen, ev içi sorunlarını çözümleri için kamu spotları oluşturulmalı ve bilinç düzeyi arttırılmalıdır. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından; kreş, gündüz bakım evi,

hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak, aslında tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz yararlanabileceği bir hak haline getirilmelidir. Kadınların sürekli eğitim haklarına ulaşabilmeleri için; eğitim politikaları,

cinsiyet eşitliği temellinde yeniden düzenlenmeli ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere Birleşmiş Milletler bildirgeleri, Avrupa Konseyi kararları, Avrupa Sosyal Şartı maddeleri,

İnsan Hakları Evrensel bildirgesi maddelerin sözde değil özde uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.