ZEYBEK: “OHAL Olağanlaştırılıyor”

0
492
Print Friendly, PDF & Email

CHP Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Rafet Zeybek OHAL sonrası TBMM gündemine gelen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine Genel Kurul’da konuştu.

“OHAL Olağanlaştırılıyor”

Antalya Milletvekili Zeybek “bu teklifinin genel gerekçesinde olağanüstü hâlin terör nedeniyle olağanlaştırıldığı, bir kısım maddeleriyle kalıcı hâle getirildiği, bir kısım maddeleriyle üç yıl süreyle uzatıldığı açık olarak görülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Terörle etkin ve kalıcı mücadelenin desteklendiğini ancak bu düzenleme ile hukuk devleti yerine otoriter devlet düzeni öngörüldüğünü belirten Zeybek, demokrasiyi, hukuk devletini, adaleti, insan haklarını ve özgürlükleri yok ederek darbelerin önlenemeyeceğini ve terörün bitirilemeyeceğini belirtti.

“Teklif Anayasa’ya ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı”

Teklif edilen düzenlemenin kişilerin hak ve özgürlüklerini, adil yargılama ve savunma hakkını yok ettiğini, kanun teklifinde öngörülen birçok maddenin ise demokrasiye, hukuk devletine, insan hak ve özgürlüklerine, Anayasa’ya, evrensel hukuk ilkelerine ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekti.

“Devlet vatandaşını potansiyel suçlu olarak göremez”

OHAL döneminde binlerce kişinin mağdur edildiğini, masumiyet karinesi yok sayılarak insanların gözaltına alındığını, tutuklandığını ya da işten çıkartıldığını söyleyen Zeybek açıklamalarına “Anlaşılıyor ki bu kanun teklifiyle haksız gözaltılar, haksız tutuklamalar ve haksız işten çıkarmalar devam edecektir. Suçlular elbette cezalandırılacaktır ancak devlet vatandaşını potansiyel bir suçlu olarak göremez.” dedi.

“Gözaltı süreleri Anayasa’ya aykırı biçimde uzatılıyor”

Uzun bir süre Cumhuriyet Savcılığı da yapan CHP’li Zeybek, gözaltı sürelerinin uzatılıyor olmasının Anayasa’nın 19’uncu maddesine açıkça aykırılık teşkil ettiğini belirtmekte ve 2001 yılında yapılan değişikliklerle Anayasa’mıza girmiş olan gözaltı sürelerinde kırk sekiz saat ve toplu suçlarda dört günün uzatılmasının imkânı olmadığını ifade etti. Tek istisnasının Olağanüstü hâl ve savaş hâlinde uzatabileceğini ifade eden Zeybek Anayasa’da yer alan “Hâkim kararı olmadan kişi hürriyetinden yoksun kılınamaz.” ibaresinin farklı yorumlanamayacağını belirtti.