ZEYBEK 4.YARGI PAKETİ ÜZERİNE KONUŞTU

0
136

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, TBMM’de görüşülen ve kamuoyuna 4. Yargı Paketi olarak tanıtılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine yaptığı konuşmada AKP tarafından getirilen yargı paketlerinin ülkede adalet dağıtılamadığının itirafı olduğunu söyledi.
YARGININ SORUNLARI GÜNÜ KURTARMAYA YÖNELİK YARGI PAKETLERİ İLE ÇÖZÜLMEZ
İlk olarak 2009 yılında AKP tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile birlikte 2011, 2012 ve 2103 yıllarında yasal düzenlemeler yapıldığını, mevcut yasama yılında ise yeni strateji belgesi ve dördüncüsü görüşülen yargı paketleri ile yapılan düzenlemeler ile yargının kurtarılmayacağını belirten Zeybek, “Günü kurtarmaya yönelik ya da bizim insanlarımızı kandırmaya yönelik basit düzenlemeler değil, esaslı düzenlemeler getirilmelidir. Türkiye’de yargının bağımsız ve tarafsız görev yapmasını sağlayacak düzenlemeler getirilsin hep birlikte biz de destek olalım.” dedi.
CHP’li Zeybek konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Gerçekten, “herkese adalet” diyorsak, “her yerde adalet” diyorsak vazgeçilmez olanımız ne? Bağımsız ve tarafsız bir yargı değil mi? Bu konuda, üç yıldır bu Meclise yasa teklifleri geldi, bir tane yasa teklifi yargının bağımsız ve tarafsızlığıyla ilgili değildi, bu konuda hiçbir çalışma yapılmadı. Adalet isteyecekseniz, herkese adalet isteyeceksiniz, sadece kendinize değil ve o adaletin gerekleri olanları yapacaksınız. Bunun için önce siyasi iktidar zihniyet değişikliği yapmalıdır. Gerçekten hukuk devleti isteyeceksiniz, yargının herkese adalet dağıtmasını isteyeceksiniz, yargı üzerindeki baskıları, yargıya talimatları bırakacaksınız. Bu zihniyet değişikliğini sağladıktan sonra başta anayasa değişikliği ve diğer yasal düzenlemelerin yapılması sağlanabilir.”
SARAYIN HUKUK POLİTİKALARI KURULU, HSK’NIN İRADESİNİ ENGELLİYOR
Yargının sorunlarının çözümü için Cumhuriyet Halk Partisi’nin hukukçu milletvekilleri tarafından hazırlanan, sivil toplum örgütleri, akademisyenlerin de görüşleri alınarak hazırlanan 12 farklı kanunda 189 maddeyi içeren kanun tekliflerinin mutlaka gündeme alınması ve kanunlaşması gerektiğini belirten CHP’li Zeybek, CHP’nin verdiği teklifle Türkiye’de yargının gerçekten adalet dağıtacağını, işini yapacağını ve tüm siyasi baskılardan kurtulacağını belirtti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yıllar içinde yapısında yapılan değişikliklerle hakim ve savcıların üzerindeki baskınında arttığını belirten Zeybek, 2010 yılında Anayasaya Değişikliği ile iktidar yargıyı FETÖ’ye teslim etti, düzeltmek adına 2017 yılında yapılan Anayasa Değişikliği ile de yargıyı yürütmenin etkisine bıraktıklarını ifade etti. CHP’li Zeybek konuşmasının devamında “Hâkim ve Savcılar Kurulu üyelerini seçtik ama tabii nasıl çalışacaklarını göreceğiz. Bu seçimden öncekiler şöyle çalışıyordu: Cumhurbaşkanlığında bir Hukuk Politikaları Kurulu var. HSK’nin yapacağı bütün işler o kuruldan geliyor yani saraydan geliyor, deniyor ki “Bu kişi şuraya başsavcı yapılacak, bu kişi şuraya ağır ceza mahkemesi başkanı yapılacak.” İnanın maalesef Hâkimler ve Savcılar Kurulu kendi iradesiyle karar vermiyor. Eğer, o kurul kendi iradesiyle karar veremiyorsa, o kurula bakmak zorunda olan hâkim ve savcılar da kendi iradeleriyle, kendi vicdanlarıyla yasalara ve Anayasa’ya uygun karar veremezler.” dedi.