“BEKLENEN OLDU, EVİM ZİNCİRİ KOPTU”

0
50

“EVİM MAĞDURLARI ACİLEN SESLERİNİN DUYULMASI VE MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Antalya Milletvekili Av.Cavit Arı, “Halk arasında “evim firmaları” olarak bilinen faizsiz ev alma, faizsiz taşıt alma gibi isimlerle anılan tasarruf finansman şirketlerinden 21 tanesinin TMSF’ye devredilerek tasfiye kararı alınmasının bu şirketlerde finansman sözleşmesine sahip toplam 53.533 kişinin mağduriyet yaşamasına sebep olmuştur. Ancak yaşanan bu mağduriyete son verilmesine yönelik bugüne kadar somut bir adım atılmamış olması da yaklaşık 54 bin üyenin her geçen gün artan haklı feryadına neden olmaktadır. Evim mağdurlarından tarafımıza her gün çok sayıda mesaj gelmekte olup seslerinin duyulmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyorlar.” dedi.

Yaşanan mağdutiyeti hem Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay hem de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatiye ayrı ayrı vermiş olduğu yazılı soru önergeleri ile Meclis gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Av.Cavit ARI, yazılı soru önergesinde; “TBMM Başkanlığına 22 Aralık 2020 tarihinde vermiş olduğum hem araştırma hem de yazılı soru önergesiyle; halk arasında faizsiz konut ve araç edindirme sistemi olarak bilenen tasarruf finansman sektör büyüklüğünün yıllık 25 milyar liraya ulaştığı ve 5 bin kişiye istihdam sağladığını, bu finansal kuruluşlarının, birçok açıdan saadet zinciri sistemiyle de benzerlik gösterdiğini, sistemin devam etmesi için yeni girişlere ihtiyaç duyduğunu, yeni girişler olmaz ise, sistemin bir şekilde tıkanmaya müsait olduğuna yönelik endişeler mevcut olup burada sistemin doğru işlemesi ve güvenilir bir sektör olmasının çok önemli olduğunu belirtmiş ve o tarihte herhangi bir yasal düzenleme ile düzenleme ve denetim kapsamına alınmamış olan sektörle ilgili kamuoyundaki kaygılarda dikkate alınarak özel bir yasal düzenlemenin gerekliliğiyle birlikte sektör temsilcisi ve ayrıca müşteri-vatandaş hakkının korunması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesine gerekliliğini gündeme taşımıştık.” diye belirtti.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, 01.07.2021 tarihinde BDDK tarafından tasfiyelerine karar verilen 21 adet tasarruf finansman şirketinin tasfiye işlemlerinin yürütülmesi görevi, 28.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren 7333 sayılı Kanun ile 6361 sayılı Kanunun 50/A maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidilerek TMSF’ye verilmiştir diyen Cavit Arı, “Halk arasında “evim firmaları” olarak bilinen faizsiz ev alma, faizsiz taşıt alma gibi isimlerle anılan tasarruf finansman şirketlerinden 21 tanesinin tasfiye kararının bu şirketlerde finansman sözleşmesine sahip toplam 53.533 kişinin mağduriyet yaşamasına sebep olmuştur. Geçtiğimiz ay basınımızda “Evim Mağdurları”nın sorunlarının çözüm için Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve tasarruf finansman şirketlerinin temsilcileriyle yapılan görüşmede anlaşamaya varıldığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili yasa tasarısı hazırladığı ve Meclise gönderilecek çalışmanın en geç mart-nisan gibi Meclis’ten geçmesi beklendiğine dair haber yer alması “Evim Mağduru” vatandaşlarımızı ümitlendirmiştir. Ancak yaşanan mağduriyete son verilmesine yönelik bugüne kadar somut bir adım atılmamış olması da yaklaşık 54 bin üyenin her geçen gün artan haklı feryadına neden olmaktadır ki tarafıma da her gün çok sayıda mesaj gelmektedir.” dedi.