BUDAK: “ADRESE TESLİM YÖNETMELİK, KAÇAK YAPILARA AF DEMEK”

0
17

SAHİLLERE “ÖRTÜLÜ İMAR AFFI” YÖNETMELİĞİ TBMM GÜNDEMİNDE

“SAHİLLER FİİLEN İMARA AÇILDI”

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 16 Nisan 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i TBMM gündemine taşıdı. Budak, “Kanuna açıkça aykırı bir biçimde adrese teslim yönetmelik değişikliği, tam anlamıyla “örtülü” bir imar affı anlamına geliyor. Sahil şeritlerinde imar yasağı bir Ali Cengiz oyunuyla fiilen ortadan kaldırılıyor. Otellerin sahil işgallerine yasal bahane uyduruluyor” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Budak, hangi illerde kıyı kenar çizgilerinde değişiklik öngörüldüğünü sordu.

Kıyı Kanunu’nda, yapıların kıyı kenar çizgisine elli metreden fazla yaklaşmasının açıkça yasaklandığını hatırlatan Budak, şöyle konuştu:

“Yönetmelik değişikliği, Kıyı Kanunu’nun arkadan dolaşılarak aşılmasına izin veriyor. Kıyı kenar çizgisini Valilikler yeniden belirleyecek ve daha önce imara kapalı olan alanlar kıyı kenar çizgisi değiştiği için imara açılabilecek. Bir yandan imar yasağı olan bölgelerdeki kaçak yapılaşma affediliyor, diğer tarafta mevcut kıyı kenar çizgisi ile korunan bölgelerde yeni yapılaşmaya davetiye çıkarılıyor. Düzenleme yapılan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesi, daha önce 8 kez değişmişti. Kanun değişmiyor, ancak kanuna bağlı yönetmelik 9’uncu kez değişiyorsa, burada bazı kişilerin veya lobilerin taleplerine hareket edildiği anlaşılıyor. Bu değişiklikler, halkın çıkarları için değil, bazı zümrelerin çıkarları için yapılıyor”

Budak, önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Bu yönetmelik değişikliğine ihtiyaç duyulmasının gerekçeleri nelerdir? Yönetmelik değişikliği hazırlanma sürecinde, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından katkı alınmış mıdır? Mevzuata göre; sahil şeridinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilmektedir. Yeniden düzenleme ile, bu mesafe fiilen ortadan kaldırılacak mıdır? Şu anda 50 metre sınırını ihlal eden yapı sayısı kaçtır? Yönetmelik kapsamında yeniden düzenlenmesi öngörülen kıyı kenar çizgileri hangi sahilleri, gölleri ve akarsuları kapsamaktadır? Yönetmelikte bahsedilen hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanları hangileridir? Yönetmelikte bahsedilen, bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletme belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanları hangileridir? Yönetmelikte belirtilen, mevcut kıyı kenar çizgisine itirazların bulunduğu kıyılar hangileridir? Kıyı kenar çizgilerine bugüne kadar kaç itiraz yapılmıştır? İtirazlar nasıl sonuçlanmıştır?