ÖZER BAKAN SOYLU’YA LÜKS ARAÇLARI SORDU

0
15

Antalya YİKOB tarafından mevzuata aykırı ihale yöntemiyle lüks araç temin edilerek kurum yöneticilerine makam aracı yapılmasına ilişkin Sayıştay bulgusu Meclis’e taşındı. Bakan Soylu’ya önerge veren CHP’li Özer, “İyi ki Sayıştay açık arıyor, yoksa öğrenemezdik” dedi.

Sayıştay’ın denetimiyle ortaya çıkan Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın hukuki olmayan bir yöntemle yapım işleri ihalesine iliştirerek temin ettiği ve iddialara göre yöneticilere makam aracı yapılan lüks otomobiller Meclis gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer bir önerge vererek, konuyla ilgili daha önce Valileri uyaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Neden uyarınız göz ardı ediliyor? Farklı bir yaptırımınız olacak mı?” diye sordu.

İYİ Kİ AÇIK ARIYOR

Sayıştay’ın 2021 Yılı Taslak Denetim Raporunda yer alan bulguya göre yapım işleri ihalesinde kanuna ve yönetmeliğe uygun olmayan bir yöntemin kullanıldığını belirten CHP’li Özer, “Bu yöntemle de başkanlığın yönetici kadrosunun genel ve sürekli ihtiyaçları karşılanmış. Nedir bunlar? Bilgisayar, tablet gibi ofis gereçleri ve lüks otomobiller. Kanun ve yönetmelikte, aralarında doğrudan bağlantısı olmayan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birlikte ihale edilemez derken buna uyulmamış. Özetle hukuki olmayan bir yöntem kullanılarak bütçe ödenekleriyle temin edilemeyecek nitelikteki yabancı menşeili araçlar temin edilmiş. Bir de Cumhurbaşkanı Sayıştay’a ‘açık arama’ diye ayar veriyor. Sayıştay bu denetimi yapmasa, açık aramasa eğer bu yöneticilerin lüks otomobil sevdasını ve bu sevda yüzünden hukuki olmayan bir yönteme başvurduğunu öğrenemeyiz.”

YAPTIRIMA GİDİLECEK Mİ?

Öte yandan 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da 23 ilde mevzuata aykırı olarak yapım işi ihalesi yapılarak 7 otomobilin temin edilmesine ilişkin bulguyu hatırlatan CHP’li Özer, bu sebeple İçişleri Bakanlığı’nın 7 Ekim 2021’de valiliklere gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik uyarı yazısı gönderdiğini söyledi. Özer önergede Bakan Soylu’ya “Valilik yöneticilerinin bütçe ödenekleriyle alamadıkları lüks otomobilleri ilgili kanuna ve yönetmeliğe aykırı şekilde ihaleye dahil ederek temin etmelerine ilişkin uyarınıza neden uyulmamıştır? Neden yasal mevzuata aykırı ihale yöntemiyle araç alımı yapılmaya devam edilmektedir? Valilikler uyarınızı neden göz ardı etmektedir? Yasal mevzuata uyulması için Valiliklere uyarı yazısı göndermek yerine farklı bir yaptırıma gitmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

TASARRUF ETMEK İÇİN Mİ?

CHP’li Özer’in, Bakan Soylu’ya yönelttiği diğer sorular ise şöyle:

  • Hukuki olmayan ihale yöntemiyle temin edilen 13 lüks otomobil Antalya Valiliği yöneticileri tarafından mı kullanılmaktadır? Bu otomobillerin akaryakıtları Valilik tarafından mı temin edilmektedir?
  • Antalya YİKOB, Cumhurbaşkanlığının Tasarruf Tedbirleri’ne riayet etmek ve bütçe ödeneğinden tasarruf için mi otomobil ve ofis gereçlerini (tablet, bilgisayar, faks, yazıcı vb.) yapı işleri ihalesine eklemleyerek temin etme yoluna gitmiştir?
  • Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirlerine uyarmış gibi görünürken söz konusu ihale yöntemiyle kamu kaynaklarını kendi lüks sevdaları için kullanan Valilik yetkilileri için ne yapılacaktır?

*****kutu****

SAYIŞTAY ORTAYA ÇIKARDI

Sayıştay’ın 2021 Yılı Taslak Denetim Raporunda yer alan, yasaya ve yönetmeliğe açıkça aykırı ihale sözleşmelerinin yapıldığını söyleyen bulguda; “İşin gerektirdiği ihtiyacı ve kapsamını aşacak şekilde, Başkanlığın genel ve sürekli ihtiyaçları şeklinde tanımlanabilecek binek otomobil ve ofis gereçlerinin bu sözleşmeler üzerinden temin edildiği tespit edilmiştir” deniliyor. Temin edilen araç ve gereçlerin de Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)’un yönetici kadrosu tarafından kullanıldığına ilişkin Sayıştay raporunda yer alan ifadeler ise şöyle: “Her ne kadar temin edilen otomobil, araç ve gereçlerin kontrollük hizmetlerinde kullanılacağı ifade edilmiş olsa da ihale edilen yapım işlerinin şartnamesinde yer alan araçların işin niteliğine ve ihtiyacına binaen olmasından ziyade Başkanlığın yönetici kadrosunda yer alan personelin genel ve sürekli ihtiyaçlarının teminine yönelik olduğu anlaşılmıştır.”